Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Je spreekt het uit als één woord (èkt).

‘To act’ betekent ‘doen’. Doe jij díe dingen in je leven die overeenkomen met wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat?

ACT heeft als kernboodschap:

'Accepteer datgene waar je geen controle over hebt en verbind je ertoe datgene te doen, wat overeenkomt met jouw waarden.

ACT richt zich op het in beweging komen: wat is echt belangrijk voor je? Hoe kun je je ideeën omzetten in waardevol handelen?

ACT houdt er rekening mee dat niet alles maakbaar is in het leven. ACT leert je om effectiever om te gaan met stress, andere keuzes te maken in stressvolle situaties. En ook om effectiever om te gaan met alledaagse bezigheden zoals eten, socializen en werk.

ACT is gericht op het gebruik van woorden, taal en de consequentie daarvan.

Hoewel ACT van oorsprong een therapievorm is wordt het wereldwijd steeds vaker als training gebruikt.

Het doel van ACT is uiteindelijk het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit: een vrolijke, speelse levenshouding.

Mijn eerste ervaring met ACT:

Verbluffend hoe ‘taal’ me beperkt(e) in mijn keuzevrijheid. Hoe mijn verstand me vertelt wat ik allemaal wel en niet moet doen. En hoe ik me dat in de loop van de jaren ‘eigen’ heb gemaakt. ACT heeft me doen inzien dat ik meer keuzes heb dan ik dacht, of beter gezegd, durfde te maken. Ik heb een aantal jaren in arbeidsomgeving gewerkt waar ik me niet prettig voelde. Ik bleef daar, omdat ik allerlei dingen bedacht wat er zou gebeuren als ik weg zou gaan. Mijn verstand bedacht dat het beter was dat ik bleef. Door ACT werd helder dat het ging om een schijn-veiligheid. En ben ik de ervaring aangegaan om stappen te zetten. Dat werkt bevrijdend.

 

De ACT training Heerlen bestaat 8 wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier. 

Voorafgaand is er een kennismaking mogelijk. Gratis en vrijblijvend. Duur ongeveer een half uur.

Contact en locatie