Zoeken
  • Upekkha

Mindfulness en werk: mindfulness en leiderschap.


Training ‘Mindful leiding geven voor medisch specialisten’

Geschreven door: Wendy Kersemaekers, PhD Geredigeerd door: Barbara Doeleman-van Veldhoven

Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness ontwikkelde de training ‘Mindful leidinggeven voor medisch specialisten’ en onderzocht hoe deze training het leiderschap van medisch specialisten beïnvloedde. De training bestond uit 10 bijeenkomsten van elk 5 uur, die iedere 2 weken werden gegeven.Hierin was de gehele Mindfulness-training verwerkt, aangevuld met sessies over compassie, cognitieve gedragstherapie en aan mindfulness-gerelateerde leiderschapstheorieën.

Houding en gedrag naar zichzelf

Allereerst gaven deelnemers aan dat ze zich na de training meer bewust waren van hun houding ten opzichte van zichzelf als leiders. Ze werden zich meer bewust van emoties, fysieke reacties, gedrag, en gedragspatronen. Ook konden ze beter met een afstandje en met een frisse blik kijken naar wat zich voordeed en meer open staan voor het bredere perspectief. Ze benoemden dat ze anders omgingen met gedachten en emoties, bijvoorbeeld door deze op te merken zonder er meteen iets mee te hoeven doen, zich minder snel te laten afleiden en beter voor zichzelf op te komen en voor wat ze nodig hebben. Zo planden ze vaker momenten van rust in.

Houding en gedrag naar anderen toe

Er kwamen ook veel thema’s naar voren over contact en relaties met anderen. Zo noemden ze een meer accepterende en open houding naar anderen, waarbij ze meer waardering voor de ander ervoeren en meer begrip voor ieders situatie. Ook waren ze zich meer bewust van of ze met aandacht aanwezig waren in een gesprek, van hun eigen verbale en non-verbale communicatie en de effecten daarvan op anderen. Veel geïnterviewden noemden dat ze effectiever en bewuster communiceerden door de training, door beter en met meer aandacht te luisteren, anderen minder te onderbreken, en meer open vragen te stellen. Ook stelden ze zich vaker kwetsbaar op en deelden ze wat ze lastig vonden, zoals hoge werkdruk. Ze kwamen meer op voor hun eigen ideeën en visie. Ze droegen meer zorg voor collega’s, planden daar meer tijd voor in, en besteedden meer aandacht aan hun welbevinden.


Concluderend

De data laten zien dat mindful leiderschap bestaat uit persoonlijke en intra-persoonlijke componenten die zowel in houding als observeerbaar gedrag tot uitdrukking komen. De kenmerken van mindful leiderschap overlappen deels met die van bekende leiderschapsstijlen zoals authentiek en dienend leiderschap. De data suggereren dat mindful leiderschap daar voor de medische setting behulpzame gedrags- en houdingselementen aan toevoegt. Om dit te kunnen concluderen is echter meer (kwantitatief) onderzoek nodig.

We hopen dat de inzichten uit dit onderzoek inspireren tot het verder inzetten en onderzoeken van mindful leiderschaps-trainingen in de medische setting.


Vreeling K, Kersemaekers W, Cillessen L, et al.: How medical specialists experience the effects of a mindful leadership course on their leadership capabilities: a qualitative interview study in the Netherlands. BMJ Open 2019;9: e031643. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031643

.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven